a U

Interim HR management


Bij Interim HR Management hebben wij het tijdelijk inzetten van een deskundige, externe manager voor ogen. Er wordt gewerkt aan een specifiek, meetbaar doel. Een interim manager heeft zeer veel kennis en kunde in huis, waardoor hij direct uw organisatie versterkt. Als HR specialist weet de interim manager op zakelijke wijze de opdracht uit te voeren.

Er zijn verschillende soorten interim management:

Vervangingsmanagement
Op het moment dat een manager zijn taken tijdelijk niet kan uitvoeren wegens bijvoorbeeld ziekte of verlof, worden de werkzaamheden overgenomen. Doel is dat de IM tijdelijk alle taken en verantwoordelijkheden overneemt en weer overdraagt bij terugkeer van uw manager.

Crisismanagement
Organisaties worden continu geconfronteerd met een veranderende omgeving. Dit levert kansen, maar ook bedreigingen op. Wanneer een organisatie in zijn voortbestan wordt bereigd, kan een interim manager snel en doeltreffend maatregelen nemen om de organisatie weer op de rails te krijgen.

Overbruggingsmanagement
Soms wordt een organistie overvallen door een plotseling vertrek van een HR manager, om wat voor reden dan ook. Het werk moet direct gedaan worden, een interim manager biedt uitkomst. De IM zal de taken van de vertrokken manger overnemen en uitvoeren tot de vacature vervult is.

Twigt HR Consultancy biedt voor iedere organisatie en voor ieder probleem een passende oplossing. 


Visie op Interim Management


Werkwijze Interim Management