a U

Verandermanagement Verbeteren onderwijs Sint Maarten


Februari 2012 – okt 2013 Verbeteren onderwijs Sint Maarten – professionaliseren (HR) skills directies en besturen:

  • Workshops beoordelen en selectie voor directeuren van scholen op St Maarten; planning performance en review cycle
  • Ontwerp, organisatie, planning, uitvoering, communicatie
  • Coaching directies onder meer door peer group coaching
  • Ontwerp, planning, uitvoering