a U

Verandermanagement Bezint eer u begint


Twigt HR Consultancy werkt vanuit visie op veranderen, welke door jarenlange ervaring in internationale bedrijven is opgebouwd. Veranderen is een voortdurend proces, een ontwikkeling. Zowel van mensen als van organisaties. Soms komt er in die ontwikkeling een schok, een versnelling, van het één komt het ander.

Wij zijn specialist in verandermanagement met organisatieontwikkeling als uitgangspunt. Daarbij besteden wij aandacht aan zowel de harde als de zachte kant van organisatieontwikkeling.

De structuur van functies, maar ook het waarom en het hoe. Het gedrag en de competenties. Dit laatste is essentieel voor 'duurzame' verandering. Gedragsontwikkeling is vaak de hefboom voor de gewenste resultaten.

Het scherp krijgen van die zachte kant van organisatieverandering, daar zijn wij goed in. 

Leiderschap
In verandermanagement is leiderschap cruciaal: hoe krijg ik mijn medewerkers mee en hoe houd ik ze betrokken en gemotiveerd? Hoe draag ik de 'sense of urgency' over? Maar ook: voortdurend de balans blijven vinden tussen zakelijk moeten doen wat nodig is en de menselijke maat. Dat is ook leiderschap.
Je hebt daar als 'de baas' soms een klankbord bij nodig, iemand die af en toe wat rust kan brengen en helpen de gevonden koers mee te sturen. En je soms voor valkuilen kan behoeden. Ervaring in kan brengen, omdat hij dat al vaker heeft gedaan. En je een spiegel voor kan houden. Want veranderen is emotie, ook van de manager.

Vrees
Veranderen kan mensen inspireren en energie geven. Soms kan het ook zijn dat medewerkers support nodig hebben in het veranderingsproces. Want veranderen hoort wel bij je bestaan als mens, maar waarom zou je er van moeten houden? Je blik wordt gekleurd doordat je tevreden bent met wat je hebt, en omdat bang bent om dat te verliezen. Je hebt tenslotte ook een gezin, een hypotheek. Een gedwongen verandering raakt vaak aan je zorg om je bestaan, om je toekomst. De manager moet in het veranderingsproces hierin niet meegaan, maar wel rekening mee houden, er naar luisteren. Ook hierin ondersteunen wij en kunnen u deze processen uit handen nemen.

Noodzaak
Als ondernemer en manager is je natuurlijke blik gericht op de toekomst en naar buiten, naar de markt. Soms moet je pas op de plaats maken (reculer pour mieux sauter) en naar je interne organisatie kijken en aanpassen. Dat is lastig, want eigenlijk wil je dat niet, de manager niet en de medewerkers niet.
Er moet dus wel een goede visie op de toekomst en een kosten / baten analyse aan de noodzakelijke verandering ten grondslag liggen. Is een structuur verandering echt de beste oplossing?

Reorganiseren? Bezint eer u begint
John Kotter, Professor of Leadership aan Harvard Business School en bekend veranderdeskundige, onderzocht 100 grootschalige verandertrajecten en reorganisaties. Hij ontdekte dat er 70 niet volledig, te laat of te duur waren doorgevoerd of zonder succes beëindigd waren. (John Kotter, A sense of urgency, Harvard Business School Press, 2008).

Betekent dat nu dat organisaties nooit vorm te geven of te veranderen zijn? Uiteraard niet. De organisatieverandering begint echter niet bij de organisatie structuur. De factor 'cultuur' en met name leiderschap is van doorslaggevend belang. De leiders in de organisatie moeten in staat zijn de noodzaak, de 'sense of urgency' goed aan hun medewerkers over te brengen. En door hun gedrag ook richting te geven aan het gedrag van hun medewerkers. Dat maakt het verschil.
Met Twigt HR Consultancy aan uw zijde kunt u dit proces met vertrouwen tegemoet zien.