a U

Werkwijze Werkwijze Verandermanagement


Veranderinitiatieven zijn er in veel soorten en maten. Het realiseren van een nieuwe strategie, de omzet verhogen, de sales organisatie (de)centraliseren, een fusie, integratie van bedrijfsonderdelen of invulling geven aan nieuwe wet- en regelgeving.

Veranderingen kunnen zeer divers zijn en sterk variëren in termen van noodzaak, complexiteit, aantal betrokkenen, de mate waarin bestaande kaders en veronderstellingen ter discussie worden gesteld, etc.

Twigt HR Consultancy heeft ervaring met verandering, in al zijn verscheidenheid.

Wij zien organisatieontwikkeling als een reis. Het pad dat naar het doel leidt is niet alleen maar een rechte weg over vlak landschap. En als het doel eindelijk bereikt is, blijkt dat daarachter weer nieuwe wegen liggen, met nieuwe bochten, dalen en pieken. Dat vraagt een andere kijk op het effect van reorganisaties.

Twigt HR Consultancy geeft professioneel advies, met het nodige inlevingsvermogen, met begrip voor uw business. Daarom stellen wij dat uw veranderproces bij ons in goede handen is.

Wij zullen altijd eerst goed luisteren, de juiste vragen stellen en durven u ook zo nodig de spiegel voor te houden. Wij zijn uw sparringpartner. Houdt u rekening met de negatieve aspecten voor de 'achterblijvers' als u de organisatie hebt verkleind? Zorgt u dat de organisatie in haar nieuwe verschijningsvorm optimaal kan functioneren? Wat doet u met uw eigen gevoelens rond de reorganisatie? Hoe gaat u om met de negatieve reacties? Bent u als manager zichtbaar of laat u het bij een intern magazine?

In een gesprek met de verantwoordelijke manager analyseren we de gewenste verandering (het waarom, het hoe, het wat en wie).
Daarna maken we het actieplan om de rest van de organisatie bij de verandering te betrekken en draagvlak te creëren. Te beginnen met de leidinggevenden. Wij zetten uw verandering in beweging.

Voorkom dat de kosten van een reorganisatie de pan uit rijzen en u uiteindelijk niet de verandering bereikt die u zou willen. Kies voor Twigt HR Consultancy.